3D Fresing

  


 
nu00e6rings&handelsdep.jpg
 

Nansen Interiør har 2 CNC freser. Den ene er 5 akset. Denne maskinen har et arbeidsområde på 1560x3700mm og et høydeområde på 370mm.


En 5 akset CNC er en "3D" datafres, hvor man kan programmere fresehodet slik an man i praksis kan frese ut en fotball. Dette gir oss svært mange muligheter for spesialproduksjon.


I tillegg til hardware, har vi software for å konvertere filer fra alle type programmer.


De tre første bildene viser spileveggen hos Nærings og Handelsdepartemenet, logo og navn under arbeid i produksjonen. Bilde 4 og 5 viser CNC fres og fresehode. Mens bilde 6 og 7 viser kulen til Aust Agder kulturhistoriskemuseum under arbeid og ferdig. 8 og 9 viser fresing av sidevange til Ibsenhuset. Mens 10 og 11 viser fresing av skala modell til Ibiza. Nu00e6rings 3.jpg
 Nu00e6ring 3.jpg


 

 
CNC.jpg CNC 2.jpg
 


 
aakm2.jpg AAkm.jpg
 


 
Ibsen 1.jpg Ibsen 2.jpg
  


 
Ibiza 1.jpg Ibiza 2.jpg